Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới” và chuyển giao Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử

Chiều 28/6/2022, tại Bến Tre, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới và chuyển giao tài khoản sử dụng Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử cho một số đơn vị tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân văn thế giới Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 – 01/7/2022), đồng thời hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022).

 

Toàn cảnh buổi Lễ

Chủ trì buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Cao Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

Dự buổi Lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; GS.TS. Nguyễn Chí Bền, Chủ biên cuốn sách; đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… Đến dự và đưa tin về buổi Lễ còn có đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Cuốn sách Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Cuốn sách Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới là một ấn phẩm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ngày sinh nhà thơ lớn, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam Nguyễn Đình Chiểu, đồng thời chào mừng sự kiện Ông được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 diễn ra vào cuối tháng 11/2021 tại thủ đô Paris (Pháp).

Cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới; Phần II: Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu. Phần I của cuốn sách là tập hợp chuyên luận của các nhà nghiên cứu có uy tín, viết về tổng thể cuộc đời cụ Đồ Chiểu với tư cách là một nhà thơ, một nhà văn hóa lớn trong bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa, quê hương và gia đình. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng bước đầu đưa ra các khuyến nghị về bảo vệ, phát huy giá trị Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Phần II của cuốn sách giới thiệu nguyên bản các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Chiểu, gồm: Lục Vân Tiên, Dương Tử – Hà Mậu,  Ngư Tiều y thuật vấn đáp, các bài thơ, điếu, văn tế, v.v.

Được biên soạn một cách công phu, nghiêm túc, cuốn sách đã góp phần tái hiện một cách rõ nét chân dung một nhà thơ, nhà văn hóa lớn của Việt Nam trong thế kỷ XIX. Đồng thời, cuốn sách cũng khẳng định vị thế và giá trị của Nguyễn Đình Chiểu trong lịch sử văn học, văn hóa nước nhà, với triết lý văn hóa và mô hình nhân cách, phong cách sống nhất quán, tiêu biểu cho sự vận động của văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Nam Bộ nói riêng trước những biến đổi sâu sắc của lịch sử, xã hội đương thời. Những nội dung của cuốn sách một lần nữa khẳng định những giá trị, ý nghĩa lớn lao, trường tồn từ cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu. Các bài chuyên luận nghiên cứu và những tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu được in trong cuốn sách là nguồn tư liệu quý và hữu ích, giúp bạn đọc hiểu thêm về cốt cách đầy khí tiết, trọng nghĩa khí, một tinh thần yêu nước, thương dân của Danh nhân văn hoá rất đặc biệt này.

Song song với việc phát hành bản in giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và phát hành cuốn sách điện tử Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới và 2 tập Kỷ yếu Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế) trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn, nhằm giúp bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận tới cuốn sách, cũng như có thêm nhiều thông tin, tư liệu về cuộc đời và sáng tác của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho các đại biểu dự Lễ

Là một trong những nhà xuất bản đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, trong những năm vừa qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đầu tư trang thiết bị, thực hiện số hóa các ấn phẩm đã xuất bản và ra mắt bạn đọc hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến stbook.vn, góp phần đưa các cuốn sách thường thức, lý luận cơ bản, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc.

Đến nay, trang sách điện tử Stbook.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản, phát hành được hơn 500 ấn phẩm điện tử, trong đó có nhiều ấn phẩm phục vụ bạn đọc miễn phí.

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tập hợp 60 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành liên quan đến chủ đề này, bao gồm: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…  Nội dung các ấn phẩm mà Nhà xuất bản tuyển lựa, đưa vào Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, để từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Được ra mắt vào đầu năm 2022, Tủ sách Chi bộ điện tử đến nay đã cập nhật được hơn 80 ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn. Tủ sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Các ấn phẩm trong Tủ sách Chi bộ điện tử tập trung vào các nội dung: nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến pháp luật, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Để giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những đầu sách mong muốn, tủ sách được phân loại theo các chủ đề: Văn kiện Đảng; Xây dựng Đảng, Nhà nước; Kinh tế; Văn hóa – xã hội; Những vấn đề quốc tế; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Bên cạnh Tủ sách Chi bộ điện tử, bạn đọc còn có thể truy cập nhiều tủ sách chuyên đề khác như: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách Lãnh đạo, quản lý… tại trang Stbook.vn.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng tài khoản đọc Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử cho một số đơn vị tỉnh Bến Tre

Trong khuôn khổ buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng tài khoản đọc Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử trên trang Stbook.vn cho Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, huyện ủy Ba Tri, huyện ủy Giồng Trôm để các cán bộ, đảng viên của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre có thể thuận tiện tra cứu, sử dụng trong công việc và trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm các sách mới vào các tủ sách điện tử này để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cũng như đem đến cho bạn đọc những ấn phẩm có giá trị một cách nhanh nhất, trọn vẹn nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm