Quý khách muốn hủy đơn hàng vui lòng thực thiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 2: Nhấn vô mục Đơn hàng

  • Bước 3: Nhấn vào nút Hủy ở cạnh đơn hàng cần hủy

Sau khi tiếp nhận yêu cầu hủy, Nhà sách sẽ xem xét, nếu hàng chưa chuyển cho đơn vị giao nhận thì đơn hàng của quý khách sẽ được hủy. Thông tin sẽ được thông báo qua Email của khách hàng.