“LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG”

CHUYÊN MỤC “TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM”

Hiện nay trước sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của công cuộc đổi mới đất nước, thì yêu cầu ngày càng cao của công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy và học tập ở nước ta đang được đẩy mạnh; trong đó vai trò của công tác lý luận, tư tưởng nói chung và triết học nói riêng chiếm vị trí rất quan trọng. Chính vì vậy, với quá trình biên soạn công phu, đầy tâm huyết, được chỉnh sửa, bổ sung qua nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi và phụ trách giảng dạy ở bậc đại học, cao học, nghiên cứu sinh, PGS.TS Trịnh Doãn Chính đã cho ra mắt độc giả công trình nghiên cứu “Lịch sử Triết học phương Đông” và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản. Trong công trình này, các tác giả đã trình bày một cách hệ thống, sâu sắc và sinh động quá trình phát sinh, phát triển của ba nền triết học ở phương Đông. Trên cơ sở trình bày, phân tích điều kiện, tiền đề hình thành và những nội dung tư tưởng triết học nổi bật, qua các vấn đề về bản thể luận, nhận thức luận, triết lý đạo đức nhân sinh, vấn đề chính trị – xã hội của các trường phái, các nhà triết học, nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành Triết học, Tôn giáo học, Văn hóa học, v.v.. Các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến lịch sử triết học của nhân loại có thêm tài liệu tham khảo bổ ích.

Ngày nay, một số học giả cho rằng, khuynh hướng “trội” của phương Tây là hướng ngoại, chủ động, tư duy lý luận, đấu tranh sống còn, có phần hiếu chiến, cá thể, phân tích, tri thức suy luận, khoa học, cạnh tranh, bành trướng, tư duy cơ giới, chú ý nhiều đến thực thể,…; còn khuynh hướng “trội” của phương Đông là hướng nội, có phần bị động, trực giác huyền bí, hòa hợp, quân bình, thống nhất, tâm lý, tâm linh, tập thể, tổng hợp, minh triết, trực giác, tôn giáo, hợp tác, giữ gìn, tư duy hữu cơ, chú ý nhiều tới quan hệ,… Tác phẩm “Lịch sử triết học phương Đông của PGS.TS. Trịnh Doãn Chính góp phần giải mã những vấn đề này trong lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ, triết thuyết Trung Hoa và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam.

Quyển sách “Lịch sử Triết học phương Đông” đã đạt giải thưởng Giải Đồng Sách hay năm 2013 và đã được tái bản năm 2015. Trong lần xuất bản này, tác giả PGS.TS. Trịnh Doãn Chính đã bổ sung thêm một số nội dung trong phần Triết học Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại và hoàn thiện thêm phần Triết học Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến Việt Nam. Trong mỗi phần, quyển sách đã trình bày khá đầy đủ những điều kiện hình thành, các giai đoạn phát triển của nền triết học. Trong mỗi giai đoạn phát triển của các trung tâm triết học, tác phẩm trình bày, phân tích khá sâu sắc và hệ thống nội dung tư tưởng của các nhà triết học và các trào lưu triết học trên các mặt bản thể luận, nhận thức luận và đạo đức nhân sinh cũng như những vấn đề về chính trị – xã hội. Qua đó, giúp người đọc hiểu biết toàn diện, sâu sắc và hệ thống hơn về triết học phương Đông, trong đó có tư tưởng triết học Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
– Phần thứ nhất: Lịch sử Triết học Ấn Độ
– Phần thứ hai: Lịch sử Triết học Trung Quốc
– Phần thứ ba: Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam

Sách đang được chuẩn bị tái bản trong những tháng cuối năm 2022 và được chia thành 2 tập.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc!