Bộ Ngoại giao quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Nhà làm việc số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội và trực tuyến đến 96 điểm cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự tại điểm cầu tại Hà Nội có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao: Hà Kim Ngọc, Lê Thị Thu Hằng; các đồng chí Trợ lý Bộ trưởng; Ủy viên Ban Cán sự; Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các cấp ủy trực thuộc ở trong nước và ngoài nước; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, báo cáo viên của Hội nghị cùng đại diện các đơn vị của Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tại hội nghị, giới thiệu những nội dung căn bản của cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả đó khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Đồng chí nhấn mạnh, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua.

Cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng quan chung về cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học đã khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân.

Đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, thông qua Hội nghị này, các cán bộ ngoại giao có thể thông tin đến với bạn bè quốc tế, để bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cán bộ ngoại giao trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng ủy Bộ Ngoại giao luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của ngành ngoại giao, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Ngoại giao tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, quyết liệt hơn nhằm góp phần xây dựng ngành ngoại giao thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.

Đồng chí yêu cầu ngành ngoại giao tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa chủ trương, chính sách, bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tập trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách đến từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững “hồn cốt”, nội dung cốt lõi của cuốn sách, trong đó quán triệt phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Thứ hai, việc nghiên cứu, học tập và quán triệt chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải triển khai, vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí mong cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao từ “học thật” cần chuyển hóa thành “làm thật” để mang lại những “kết quả thật”.

Đồng chí đề nghị sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị và các Cơ quan đại diện cần có các kế hoạch, biện pháp thiết thực và cụ thể về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay tại đơn vị, cơ quan mình; nhất là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nắm bắt dư luận, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa và hiệu quả mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời đồng chí đề nghị các đồng chí Bí thư, Thủ trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa bàn có hình thức phù hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách tại địa bàn để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu đúng và rõ hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Cùng với đó là đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam; từ đó, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của kiều bào ta và cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp phát triển của đất nước ta.

hứ ba, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu rộng việc đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc trong giai đoạn phát triển mới của ngành ngoại giao. Nhất là, triển khai đồng bộ, hiệu quả cả nhiệm vụ đối ngoại và nhiệm vụ xây dựng, phát triển ngành ngoại giao.

Tiếp tục quán triệt tư duy phục vụ, trong đó cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao tận tâm phấn đấu trong mục đích, lý tưởng của Đảng, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong lĩnh vực đối ngoại. Đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc; tăng cường xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học.

Điều đặc biệt và rất quan trọng là từng cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với lợi ích quốc gia-dân tộc, “dĩ công vi thượng”, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn cho rằng để “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, điều cốt yếu là mỗi cán bộ, đảng viên phải biết giữ mình trong sạch, lấy đạo đức cách mạng là “gốc”, “tâm” có sáng, thì hành động mới đúng đắn, tỉnh táo trước sự tác động, lôi kéo của tham nhũng, tiêu cực.

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

Trả lời