CHI NHÁNH NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TP. HCM ĐỒNG HÀNH CÙNG CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN

Thật ý nghĩa khi Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM được đồng hành cùng Chiến dịch Xuân tình nguyện 2023 – góp phần xây dựng tủ sách nhằm mang đến kiến thức cũng như văn hoá đọc cho người dân tại địa bàn xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Trả lời