Thông báo về công tác kiểm kê Quý 4 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch năm 2020 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý đơn vị và khách hàng về kế hoạch kiểm kê định kỳ Quý 4 năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Kế hoạch kiểm kê tại các n hà sách
  • Các nhà sách của Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tổng kiểm kê hàng hóa; tạm dừng các giao dịch mua – bán, giao – nhận hàng hoá trong thời gian như sau:
    • Tại Nhà sách số 72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh:

Từ ngày 16/12/2020 (Thứ 4) đến hết ngày 19/12/2020 (Thứ 7).

  • Tại Nhà sách số 08 Hồng Đức, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh:

Từ ngày 21/12/2020 (Thứ 2) đến hết ngày 22/12/2020 (Thứ 3).

  • Các nhà sách sẽ hoạt động bình thường kể từ ngày 23/12/2020 (trừ trường hợp có thông báo điều chỉnh).
  1. Quyết toán, chứng từ mua bán hàng hóa

Quý đơn vị và khách hàng vui lòng thanh toán công nợ (nếu có) theo thỏa thuận giữa hai bên và hoàn tất chứng từ mua bán hàng còn tồn đọng trước ngày 15/12/2020.

  1. Tiếp nhận, xử lý đơn đặt hàng
  • Trong toàn thời gian kiểm kê, Quý đơn vị và khách hàng có nhu cầu mua hàng vui lòng gửi đơn đặt hàng về các địa chỉ sau:

+ Email: nssuthattphcm@gmail.com;

+ Website: https://sachsuthattphcm.com.vn/;

  • Sau khi Nhà sách hoạt động bình thường, các đơn đặt hàng trên sẽ được ưu tiên xử lý.

Trân trọng cảm ơn Quý khách./.

Điện thoại