Sơ kết 3 năm phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm khoa học xã hội)

Chiều 17/8/2023, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm phối hợp giữa Nhà xuất bản và Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm khoa học xã hội).

Dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm khoa học xã hội).

Toàn cảnh Hội nghị

Tháng 12/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường sự gắn kết trong lĩnh vực biên soạn, xuất bản, phát hành sách; phối hợp, hợp tác nghiên cứu khoa học; hợp tác tổ chức tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học; chia sẻ và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học công nghệ; hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; tổ chức giới thiệu, phát hành, quảng bá các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

Sau gần 03 năm thực hiện quy chế, với sự thống nhất và sâu sát, chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo hai cơ quan, việc phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, chất lượng, có trọng tâm và từng bước đi vào chiều sâu; xuất bản sách, tổ chức hội thảo và một số hoạt động được các tổ chức, cơ quan đối tác đánh giá rất cao; các hoạt động hợp tác về hội thảo, tọa đàm, bồi dưỡng cán bộ… đã được hai cơ quan phối hợp thực hiện hiệu quả, phù hợp với năng lực thực tế và nhu cầu của mỗi bên.

Tiêu biểu, Nhà xuất bản và Viện Kinh tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xuất bản 02 cuốn sách theo phương thức Trung ương đặt hàng: “Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030” và “Chuyển đổi số – Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam”; và đang tiếp tục xuất bản cuốn sách “Chuyển đổi xanh nhằm hướng tới phát thải ròng bằng không ở Việt Nam”. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ Nhà xuất bản đã tích cực tham gia một số đề tài do Viện Kinh tế Việt Nam chủ trì; tham gia chương trình đào tạo thuộc Học viện Khoa học xã hội. Nhà in Sự thật (thuộc Nhà xuất bản) thực hiện chế bản, in ấn một số ấn phẩm của Viện Kinh tế Việt Nam. Nhà xuất bản trao tặng các sách có giá trị tham khảo cao phục vụ cho công tác nghiên cứu của cán bộ Viện…

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam một số ấn phẩm tiêu biểu do Nhà xuất bản ấn hành

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa hai cơ quan vẫn còn một số điểm hạn chế còn tồn tại như: việc biên tập, in ấn, xuất bản, phát hành một số cuốn sách còn chậm; một số nội dung trong Quy chế phối hợp như việc tổ chức giới thiệu, phát hành, quảng bá các ấn phẩm của Nhà xuất bản… chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau; các hoạt động thông tin, phối hợp và mời tham dự hội thảo khảo sát tổng kết lý luận – thực tiễn do hai bên tổ chức chưa thực sự thường xuyên, kịp thời…

Trên cơ sở đánh giá khách quan những nội dung, kết quả đạt được và chưa được theo tinh thần Quy chế phối hợp đã ký kết giữa hai cơ quan, các đại biểu đã thống nhất một số định hướng, kế hoạch tiếp tục hợp tác trong giai đoạn 2023 – 2025, với những nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục hợp tác tổ chức tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học cấp quốc gia thường niên giữa hai bên trên cơ sở lựa chọn những chủ đề phù hợp, cấp bách, mang tính thời sự; Tổ chức chung các hội thảo về: Vấn đề kinh tế nhà nước: hệ thống lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới; Hội thảo về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn 2050…; Nhà xuất bản hỗ trợ xuất bản các đề tài, công trình nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam trong các năm 2023 – 2025; hợp tác, nghiên cứu xuất bản ấn phẩm “Tổng kết 40 năm đổi mới về kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; Nhà xuất bản lựa chọn một số đầu sách tham khảo, chuyên khảo phù hợp tặng cho Viện Kinh tế Việt Nam làm tài liệu nghiên cứu; Hai bên hỗ trợ cán bộ đăng bài trên tạp chí của hai cơ quan; Phối hợp thực hiện việc giới thiệu, phát hành, quảng bá các ấn phẩm, xuất bản phẩm của hai cơ quan…

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, với kết quả đạt được sau 3 năm phối hợp, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kinh tế Việt Nam thực hiện tốt các nội dung mà hai cơ quan đã ký kết. Trong số những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, Viện Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhà xuất bản trong việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và xuất bản, thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm