Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”
Chiều 01/8/2022, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” đã họp bàn về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thảo. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì phiên họp.

Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an; Học viện An ninh nhân dân; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Nhà xuất bản và các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thảo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Ban Tổ chức báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện các nội dung công việc tổ chức Hội thảo, gồm: kết quả công tác chuẩn bị, tổ chức biên tập bài in Kỷ yếu Hội thảo, xây dựng phim tư liệu chiếu tại Hội thảo, các tài liệu phục vụ Hội thảo, dự thảo các văn bản điều hành Hội thảo, thông cáo báo chí, không gian trưng bày sách… đồng thời thảo luận, đề xuất và đưa ra các giải pháp để công tác tổ chức được triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” do Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức là một sự kiện khoa học có quy mô toàn quốc, và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đồng chí đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện các công việc của mình, nghiêm túc chuẩn bị các kế hoạch, phương án về trình tự, thời gian, nội dung các tham luận, bảo đảm tổ chức Hội thảo chất lượng, khoa học, hiệu quả và thành công tốt đẹp.

Để Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề nghị các đơn vị được giao làm đầu mối của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, khẩn trương triển khai các công việc theo kế hoạch, đồng thời gấp rút hoàn thiện các nội dung tổ chức Hội thảo, có phương án chọn lựa các ấn phẩm, tài liệu trưng bày phù hợp với chủ đề Hội thảo.

Nguồn: https://www.nxbctqg.org.vn/hop-ban-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-%E2%80%9Cphat-huy-suc-manh-toan-dan-toc-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-trong-tinh-hinh-moi%E2%80%9D.html

Trả lời