Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam thăm và làm việc tại Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc

Từ 18/9 đến 22/9/2023, nhận lời mời của Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc, Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam gồm 06 người, do đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Xuất bản và Truyền thông Phượng Hoàng, Giang Tô, Công ty TNHH Sách Giáo dục dạy nghề Phượng Hoàng, Giang Tô; tham quan một số danh thắng văn hóa – lịch sử trong không gian văn hóa của thành phố Tô Châu; khảo sát một số mô hình nhà xuất bản và trung tâm phát hành sách ở Nam Kinh; khảo sát các phương thức và mô hình kinh doanh về xuất bản điện tử, số hóa tài liệu, xây dựng trung tâm dữ liệu số bên cạnh mô hình kinh doanh truyền thống của các nhà xuất bản ở Trung Quốc.

Ngày 19/9/2023, Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn cùng Đoàn đại biểu phía Trung Quốc do đồng chí Từ Hải, Tổng Biên tập Tập đoàn Xuất bản – Truyền thông Phượng Hoàng, Giang Tô; đồng chí Tạ Sơn Thanh, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô dẫn đầu, đã tiến hành hội đàm và ký kết Biên bản làm việc.

Toàn cảnh hội đàm giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc

Nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc; trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất các nội dung như: Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác trong lĩnh vực xuất bản; hình thành và duy trì các diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam – Trung Quốc với các hoạt động như hội thảo, hội đàm trao đổi; thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền; xây dựng cơ chế dịch vụ cùng có lợi, hỗ trợ nhau tham gia các hội chợ sách quốc tế và các hoạt động nghiệp vụ khác tổ chức tại Việt Nam và Trung Quốc; tích cực giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá xuất bản phẩm…

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và đồng chí Tạ Sơn Thanh, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc trao đổi biên bản làm việc và hợp đồng bản quyền sách

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam nhất trí tặng bản quyền xuất bản phiên bản tiếng Trung Quốc giản thể của cuốn sách Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam: Lý luận và thực tiễn cho Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc; Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc tặng bản quyền xuất bản phiên bản tiếng Việt đối với các cuốn sách Luận cương về hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; Giải thích “Tứ đại tiền sử”; Vì sao chủ nghĩa Mác thành công; và hỗ trợ kinh phí dịch đối với hai cuốn sách Luận cương về hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, Giải thích “Tứ đại tiền sử” cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam, các công việc cụ thể do hai bên ký kết thỏa thuận trao đổi bản quyền riêng.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam trao tặng sách cho đồng chí Từ Hải, Tổng Biên tập Tập đoàn Xuất bản – Truyền thông Phượng Hoàng, Giang Tô, Trung Quốc

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam trân trọng mời Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc (06 người) sang thăm và làm việc tại Việc Nam trong 05 ngày vào thời gian thích hợp của năm 2024. Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc trân trọng nhận lời.

Kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác có ý nghĩa quan trọng thiết thực, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc tiếp tục được tổ chức thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trả lời