Xuất bản và phát hành bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên

Thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương Đảng đã tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên. Các tài liệu vừa được xuất bản bám sát các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng. Cụ thể như sau:

1.Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng
Giá bìa: 36.000đ/cuốn

2. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Giá bìa: 43.000đ/cuốn

3.Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở
Giá bìa: 40.000đ/cuốn

Quý khách mua hàng với số lượng nhiều xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại (028.39325410) của Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM để nhận chiết khấu hấp dẫn

Thông tin chi tiết:

Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM.

Địa chỉ: 72 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 02839325400 – 39325410