Tuổi trẻ Chi đoàn III tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Chiều ngày 5/5/2022, Chi đoàn III Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Là Chi đoàn đầu tiên tổ chức Đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chi đoàn III đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thiết thực của Chi ủy, lãnh đạo Chi nhánh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản. Do đó, Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Bích Hiển – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh, đồng chí Lê Thị Thu Mai – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn III. Nhờ đó, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra, phát huy được tinh thần đoàn kết, thể hiện ý chí, nguyện vọng, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Chi đoàn III.

Hình 1: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hiển tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn III nhiệm kỳ 2022-2024

Để công tác tổ chức Đại hội đạt hiệu quả, chất lượng, ngay từ công tác chuẩn bị, Ban Chấp hành Chi đoàn III đã chú trọng nắm bắt tình hình, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên để xây dựng kế hoạch tổ chức, đặc biệt là bảo đảm công tác nhân sự chủ chốt.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về mặt chủ quan và khách quan, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nhìn chung, toàn thể đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã phát huy sức trẻ, nhiệt huyết trong thực hiện các hoạt động, phong trào, tham gia tích cực các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng cán bộ, người lao động Chi nhánh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hình 2: Tập thể đoàn viên tham dự Đại hội

Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, tuổi trẻ Chi nhánh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; hoàn thành được ba công trình thanh niên; hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà xuất bản;… Tại Đại hội, toàn thể đoàn viên, thanh niên đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội và thống nhất đề ra phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn III, giai đoạn 2022-2024.

Thành công của Đại hội Chi đoàn III nhiệm kỳ 2022-2024 là tiền đề để tuổi trẻ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với sức mạnh đoàn kết, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nhiều đột phá, tiến bộ mới, xứng đáng là lực lượng tiên phong vững chắc của Chi nhánh nói riêng và Nhà xuất bản nói chung.