Triển lãm ảnh và sách nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trưng bày khoảng 200 đầu sách và 500 hình ảnh.