Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo

Sáng 25/8/2022, tại Đà Nẵng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Vùng 3 Hải quân; Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 3; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân.

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Hội nghị là hoạt động thiết thực góp phần vào việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022); kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Vùng 3 Hải quân (26/10/1975 – 26/10/2022).

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định, việc ký kết chương trình phối hợp hôm nay ghi một dấu mốc quan trọng, mở đầu cho các hoạt động phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai cơ quan. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả các hoạt động truyên truyền mà hai cơ quan đã triển khai thực hiện trong thời gian qua; khai thác tối đa các nguồn lực hiện có, tạo sức mạnh cộng hưởng giữa tài nguyên và kinh nghiệm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với tư cách là “cánh chim đầu đàn” trong lĩnh vực tổ chức biên tập, xuất bản các sách lý luận, chính trị, pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… với thế mạnh và kinh nghiệm của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, một trong những đơn vị chiến đấu chủ lực trực thuộc Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng biển, đảo suốt chiều dài 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung.

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ tham quan sách trưng bày

Cũng theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, việc ký kết chương trình phối hợp sẽ đưa công tác tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền về biển, đảo lên một bước phát triển mới. Trên cơ sở tận dụng sức mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hai cơ quan cũng có thể triển khai thực hiện nhiều hoạt động linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để nâng cao hiệu quả truyền thông về các lĩnh vực rất quan trọng này.

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết hợp tác trên các lĩnh vực biên soạn, xuất bản sách, tài liệu phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 và nhân dân cả nước cũng như tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu thực tế cho cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm…

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng tài khoản sử dụng 03 tủ sách điện tử cho Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng tài khoản sử dụng 03 tủ sách điện tử, gồm: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Chi bộ và Tủ sách Biển đảo để các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân có thể thuận tiện tra cứu, sử dụng trong công việc và trong cuộc sống, cũng như góp phần tuyên truyền các ấn phẩm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các tủ sách điện tử này liên tục được cập nhật và người dùng có thể truy cập từ các thiết bị điện tử cá nhân khác nhau trên trang sách điện tử stbook.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tham quan tàu chiến đấu tại Lữ đoàn 172 và nghe giới thiệu về truyền thống của Vùng 3 Hải quân.

Nguồn: https://www.nxbctqg.org.vn/

Trả lời