So ket 6 thang 2015 010

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Nhà xuất bản.

Về phía Nhà xuất bản, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản. Đồng chí Hoàng Phong Hà, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế – xã hội của đất nước còn nhiều thách thức, nhất là căng thẳng ở biển Đông, dẫn đến những khó khăn về sản xuất kinh doanh trong nước và ngành xuất bản. Trước tình hình đó, lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong cơ quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được, trong sáu tháng đầu năm 2015, Nhà xuất bản đã hoàn thành vượt mức kế hoạch xuất bản; bảo đảm chất lượng, số lượng và tiến độ xuất bản sách theo kế hoạch đã đề ra; đã cấp đăng ký xuất bản 763 đề tài; biên tập được 446 bản thảo, xuất bản được 561 đầu sách, xuất bản nhiều bộ sách lớn, có giá trị.

So ket 6 thang 2015 003

Các đại biểu chuẩn bị làm Lễ Chào cờ

Lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đề tài năm 2015, đặc biệt là đề tài sách Trung ương đặt hàng, sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm. Hoàn thành và bảo đảm chất lượng, tiến độ công tác biên tập, xuất bản các đề tài sách trọng tâm như: sách Trung ương đặt hàng 2015; Văn kiện Đảng toàn tập (1996-2010); sách kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30-4, ngày sinh của Bác 19-5, ngày Quốc khánh 2-9; bộ sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng; sách bán tại Khu Di tích; sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; sách phục vụ đại hội đảng các cấp; sách tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, v.v..

So ket 6 thang 2015 037

Đồng chí Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tổ chức in và in nói chung đảm bảo chất lượng, tiến độ in, đặc biệt sách phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII.

So ket 6 thang 2015 026

Đồng chí Hoàng Phong Hà, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản chúc mừng Ban sách Kinh điển – Lý luận nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Nhà xuất bản đã tích cực triển khai thực hiện Đề án xuất bản sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2015 theo chỉ đạo của Ban Bí thư; Văn kiện Đảng Toàn tập (15 tập giai đoạn 1996-2010). Nhà xuất bản đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác phát hành, tiêu thụ sách được lãnh đạo Nhà xuất bản quan tâm đặc biệt và các đơn vị làm công tác phát hành đã cơ bản xây dựng được hệ thống mạng lưới khách hàng từ cấp tỉnh, thành phố đến các cấp quận huyện và các cơ quan bộ, ban ngành trong cả nước, chủ động triển khai bán hàng trực tiếp đến bạn đọc. Doanh thu phát hành đạt 89%, doanh thu sách của Nhà xuất bản đạt 154% so với cùng kỳ năm 2014.

Các công tác: tuyên truyền, tiếp thị và phát hành, tiêu thụ sách; thông tin, nghiên cứu khoa học; bảo đảm chất lượng Tạp chí Nhịp cầu Tri thức và trang thông tin điện tử, khai thác hiệu quả việc ứng dụng thông tin phục vụ cho công tác xuất bản; tổ chức – cán bộ; tài chính – kế toán; đối ngoại, hợp tác quốc tế; văn phòng, tổng hợp, đầu tư và công nghệ thông tin; công tác xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể… tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

So ket 6 thang 2015 014Đồng chí Hoàng Phong Hà, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phong Hà khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2015, Nhà xuất bản đã giữ vững ổn định để phát triển; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đảng viên từng bước được đổi mới. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tình hình tư tưởng trong Đảng bộ ổn định. Các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng.

Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2015, Đảng ủy và Lãnh đạo Nhà xuất bản sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch biên tập, xuất bản và nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả hoạt động. Nhà xuất bản tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đề tài biên tập – xuất bản; tập trung đầu tư, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành, tiêu thụ sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ công tác tổ chức in và in; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Nhà xuất bản; công tác đầu tư và triển khai các dự án xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tăng cường công tác đầu tư và triển khai các dự án xây dựng cơ bản; Đảng ủy và Công đoàn, các đoàn thể Nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ để triển khai kế hoạch hoạt động gắn với kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ công tác, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI, Nghị quyết của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản lần thứ VII và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 70 năm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật.

So ket 6 thang 2015 031

Đồng chí Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật.

Tại Hội nghị, đại diện Ban sách Kinh điển đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ cho những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 đã trao tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản; trao tặng Giấy khen của Tổng cục An Ninh 2, Bộ Công an cho đồng chí Hoàng Phong Hà, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản, về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

So ket 6 thang 2015 032

Đồng chí Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 trao tặng Giấy khen của Tổng cục An Ninh 2, Bộ Công an cho đồng chí Hoàng Phong Hà, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản, về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014.

So ket 6 thang 2015 007

 

So ket 6 thang 2015 011

Tin và ảnh: Lan Hương