Đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với nhân dân huyện Phước Sơn trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, ngày 30/10/1989. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn (bí danh Xuân, Năm Công), sinh ngày 7/8/1912, trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ (nay là xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; người thanh niên Võ Toàn đã được giáo dục về tinh thần dân tộc và chịu ảnh hưởng của nhiều chí sĩ tiền bối của quê hương xứ Quảng như: Cụ Phan Châu Trinh, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp… mới 14 tuổi đã cùng cha tham gia các phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp thả cụ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Châu Trinh, đòi dân sinh, dân chủ.

Tháng 5/1930, đồng chí Võ Chí Công bắt đầu tham gia cách mạng; đến tháng 5/1935, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và sau đó được cử làm Bí thư Chi bộ Mỹ Sơn – Chi bộ ghép tại phủ Tam Kỳ. Từ một Bí thư Chi bộ, với tài năng, trí tuệ và tinh thần nhiệt huyết cách mạng, đồng chí Võ Chí Công được cử làm Bí thư Phủ ủy Tam Kỳ, rồi Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đồng chí đã thể hiện là một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, gan dạ trong thời kỳ khôi phục và phát triển phong trào cách mạng ở Quảng Nam những năm 1939 – 1945. Giữa năm 1943, đồng chí Võ Chí Công bị địch bắt, giam tại phủ Tam Kỳ. Địch đã dùng cực hình tra tấn dã man nhưng không khuất phục được tinh thần, ý chí của người chiến sĩ cộng sản. Chính quyền thực dân đã kết án đồng chí khổ sai chung thân, sau giảm xuống 25 năm tù và đưa đi giam cầm ở Nhà lao Hội An, rồi chuyển lên Nhà đày Buôn Ma Thuột. Tại đây, đồng chí tham gia Ban lãnh đạo tù nhân của những người tù cộng sản, được tổ chức thành từng nhóm bí mật dưới tên gọi là “Lực lượng kiên trung”. Sau khi Nhật đảo chính Pháp (ngày 9/3/1945), đồng chí được trả tự do và trở về tiếp tục hoạt động cách mạng.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí Võ Chí Công đã cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban lãnh đạo khởi nghĩa tỉnh nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo nhân dân Hội An chớp lấy thời cơ, khởi nghĩa sớm hơn kế hoạch; lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh nhất tề đứng lên, đập tan xiềng xích nô lệ, đưa Quảng Nam trở thành một trong những tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước vào ngày 18/8/1945.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí được Đảng phân công phụ trách các tỉnh từ Quảng Nam – Đà Nẵng đến Phú Yên, gây dựng cơ sở tại các tỉnh cực Nam Trung Bộ; phụ trách công tác quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang Liên khu V, lãnh đạo nhân dân Liên khu V kháng chiến; là Bí thư Ban Cán sự khu Đông Bắc Campuchia, Khu ủy viên Khu V, làm nhiệm vụ quốc tế giúp hai nước bạn Lào và Campuchia. Từ năm 1952, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí đã có nhiều quyết định kịp thời, đúng đắn để chỉ đạo xây dựng khối đại đoàn kết và phát huy được sức mạnh của toàn dân, từng bước đẩy mạnh công cuộc kháng chiến, lập nên nhiều chiến công vang dội, chia lửa cùng chiến trường cả nước trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Võ Chí Công được Trung ương Đảng tin tưởng giao nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước. Đồng chí là linh hồn của phong trào cách mạng Liên khu V (bao gồm cả Nam Trung Bộ và Tây Nguyên). Suốt 21 năm kiên cường bám trụ, hoạt động, chiến đấu ở chiến trường ác liệt, đồng chí đã lãnh đạo quân và dân miền Nam, đặc biệt là ở Liên khu V chiến đấu không lùi bước, giữ gìn và phát triển lực lượng, đánh bại các chiến lược leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, từ “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” đến “Việt Nam hóa chiến tranh”… Từ thực tiễn cách mạng, đồng chí đã đề xuất với Trung ương nhiều vấn đề có tính chiến lược về con đường cách mạng miền Nam, đóng góp vào việc xây dựng Nghị quyết Trung ương 15 (năm 1959), mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng miền Nam.

Sau ngày hòa bình thống nhất, đồng chí Võ Chí Công được Đảng, Nhà nước điều động về Trung ương, giao giữ nhiều trọng trách. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn trăn trở về con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1980, đồng chí cùng với các thành viên Ủy ban, Hội đồng Nhà nước tập hợp rộng rãi ý kiến của nhân dân, kiên trì đấu tranh với quan điểm sai trái, kiên định những nội dung cơ bản về dân chủ, pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp sửa đổi năm 1992 – Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước được thông qua, có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Chí Công.

Đối với quê hương Quảng Nam, đồng chí Võ Chí Công không chỉ là người lãnh đạo có nhiều cống hiến to lớn trong những bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng, mà đồng chí còn dành nhiều tình cảm, tâm huyết cho quê hương, để lại những di huấn quan trọng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, trở thành nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Những lời căn dặn, di huấn của đồng chí đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để học tập, noi theo đồng chí Võ Chí Công.

Với những cống hiến to lớn ấy, đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG

*Sáng 06/8, tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam”.

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam”

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Với hơn 40 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, Quân khu V, của tỉnh Quảng Nam và nhiều nhà khoa học, đã làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu như: Đồng chí Võ Chí Công – Người cộng sản kiên trung, một cán bộ tài năng của Đảng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đồng chí Võ Chí Công – tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Chí Công – Người con ưu tú của quê hương Quảng Nam.

Hội thảo thêm một lần thống nhất khẳng định, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, đồng chí Võ Chí Công luôn nêu gương sáng về lòng tận tụy, trung thành, đức cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị và trung thực. Luôn đặt lợi ích cách mạng lên trước hết và trên hết. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Nam bày tỏ niềm tự hào, ra sức học tập tấm gương của đồng chí Võ Chí Công; luôn phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực.

*Chiều 06/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh Quảng Nam và dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam và một số địa phương.

*Tối 06/8, tại Thành phố Tam Kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (07/8/1912 – 07/8/2022). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tham dự buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: TTXVN

Cùng dự Lễ còn có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh, thành phố; các vị khách quốc tế, đại diện gia tộc đồng chí Võ Chí Công, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công là dịp để chúng ta thấm sâu, ghi nhớ cuộc đời, sự nghiệp, công lao và phẩm chất đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí, càng trân trọng, tự hào, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí và nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

—————————

Xuất bản các ấn phẩm tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công

Trong những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản nhiều ấn phẩm tiêu biểu về đồng chí Võ Chí Công, tiêu biểu là cuốn Võ Chí Công – Tiểu sử. Cuốn sách thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, tập trung khắc họa rõ nét cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công. Đồng thời, cuốn sách cung cấp những tư liệu quý giá giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu hơn về nhà lãnh đạo chủ chốt xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Các ấn phẩm tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Cuốn sách Đồng chí Võ Chí Công – người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc tuyển chọn những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, những đồng chí, bạn bè, người thân về đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, tận tụy, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con trung hiếu của miền Trung, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cuốn sách Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng, tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng.

Hy vọng rằng, những cuốn sách này sẽ một lần nữa giúp chúng ta nhắc nhớ về người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu bổ ích cho đông đảo bạn đọc.

Nguồn: https://www.nxbctqg.org.vn/dong-chi-vo-chi-cong-nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam.html

Trả lời