Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng: “Kim chỉ nam” cho lực lượng công an”

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng: ” Kim chỉ nam” cho lực lượng công an

Về nội dung của cuốn sách, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, sách có những bài viết từ 50 năm trước, từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một biên tập viên của Tạp chí Cộng sản. Những bài viết đó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Các bài viết trong sách trải dài, phân tích chi tiết và sâu rộng cho thấy một tư tưởng, quan điểm nhất quán của Tổng Bí thư. Những quan điểm, tư tưởng ấy có sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, phản ánh hơi thở cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Bên cạnh những chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, phương châm và định hướng được hệ thống bài bản, cuốn sách trình bày chi tiết thành quả thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng đó, Tổng Bí thư chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để rút ra kinh nghiệm, tổng kết những bài học sâu sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trả lời