Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)

(đánh giá) 40 đã bán
Mã: 8935279139347 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 40gCao: 2cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 27.000 -25%
- Tiết kiệm: 6.750 
20.250 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008. Đến nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và để phù hợp với các đạo luật mới ban hành, một số điều, khoản, điểm của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thể hiện trong nội dung các luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; Luật Đầu tư đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Cuốn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020) là văn bản được được hợp nhất từ bốn văn bản nêu trên.

  Đánh giá Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008. Đến nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và để phù hợp với các đạo luật mới ban hành, một số điều, khoản, điểm của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thể hiện trong nội dung các luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; Luật Đầu tư đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Cuốn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020) là văn bản được được hợp nhất từ bốn văn bản nêu trên.

  Đánh giá Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)

  Chưa có đánh giá nào.