Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017

(đánh giá) 323 đã bán

Mã: KP_546819746 Danh mục: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm
- Giá bìa: 44.000 -10%
- Tiết kiệm: 4.400 
39.600 

Hết hàng


  Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  Sau một thời gian thực hiện, Luật đã bộc lộ một số điểm bất cập, không phù hợp với những thay đổi của đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Nhằm hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng 2010, ngày 20-11-2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-01-2018.

  Để tạo điều kiện thuận tiện cho bạn đọc trong việc tra cứu và áp dụng pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017.

  Xin giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

  nbsp;

  Đánh giá Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  Sau một thời gian thực hiện, Luật đã bộc lộ một số điểm bất cập, không phù hợp với những thay đổi của đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Nhằm hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng 2010, ngày 20-11-2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-01-2018.

  Để tạo điều kiện thuận tiện cho bạn đọc trong việc tra cứu và áp dụng pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017.

  Xin giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

  nbsp;

  Đánh giá Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017

  Chưa có đánh giá nào.