Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (hiện hành)

(đánh giá) 88 đã bán
Mã: 8935279109524 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 28.000 -25%
- Tiết kiệm: 7.000 
21.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019.

  Nội dung cuốn sách bao gồm: Lệnh số 07/2018/L-CTN ngày 25-6-2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

  Đánh giá Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (hiện hành)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (hiện hành)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019.

  Nội dung cuốn sách bao gồm: Lệnh số 07/2018/L-CTN ngày 25-6-2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

  Đánh giá Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (hiện hành)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (hiện hành)

  Chưa có đánh giá nào.