Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc – đổi mới và phát triển

(đánh giá) 56 đã bán
Mã: 8935279135042 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 0.1gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 205.000 -20%
- Tiết kiệm: 41.000 
164.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách tập hợp những công trình nghiên cứu đã công bố trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng của tác giả trong quá trình toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chuẩn bị những công việc hệ trọng cho Đại hội và nỗ lực tổ chức thực hiện thành công những quyết sách của Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, xuất phát từ những yêu cầu phát triển đất nước, dự cảm sự vận động đa diện và phức tạp của thế giới, với cách nhìn lịch sử đa góc độ và biện chứng, tác giả thể hiện những nỗ lực, tâm huyết và sự cầu thị trong công việc tổng kết thực tiễn phức tạp và phong phú, góp phần phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược quốc gia, tham chiếu những kinh nghiệm của thế giới, hoạch định những phương diện căn bản và chủ yếu, với kỳ vọng Việt Nam phát triển xã hội chủ nghĩa hùng cường, mạnh mẽ, bền vững và nhịp bước cùng nhân loại, trong tầm nhìn 2030, 2045.

  Đánh giá Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc – đổi mới và phát triển
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc – đổi mới và phát triển

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách tập hợp những công trình nghiên cứu đã công bố trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng của tác giả trong quá trình toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chuẩn bị những công việc hệ trọng cho Đại hội và nỗ lực tổ chức thực hiện thành công những quyết sách của Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, xuất phát từ những yêu cầu phát triển đất nước, dự cảm sự vận động đa diện và phức tạp của thế giới, với cách nhìn lịch sử đa góc độ và biện chứng, tác giả thể hiện những nỗ lực, tâm huyết và sự cầu thị trong công việc tổng kết thực tiễn phức tạp và phong phú, góp phần phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược quốc gia, tham chiếu những kinh nghiệm của thế giới, hoạch định những phương diện căn bản và chủ yếu, với kỳ vọng Việt Nam phát triển xã hội chủ nghĩa hùng cường, mạnh mẽ, bền vững và nhịp bước cùng nhân loại, trong tầm nhìn 2030, 2045.

  Đánh giá Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc – đổi mới và phát triển
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc – đổi mới và phát triển

  Chưa có đánh giá nào.