Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở

(đánh giá) 59 đã bán
Mã: KP_845909293 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 60.000 -25%
- Tiết kiệm: 15.000 
45.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Ở Việt Nam, hoạt động bầu cử được coi là một chế định quan trọng để thực thi dân chủ, là nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, cùng với quyết tâm đổi mới công tác cán bộ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến đổi mới công tác xây dựng bầu cử trong Đảng để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng đảng ở cơ sở.

  Thực tiễn cho thấy, tổ chức cơ sở đảng là yếu tố nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đảng sẽ mạnh khi cơ sở mạnh. Cơ sở đảng muốn mạnh thì không thể thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất chính trị và trình độ chuyên  môn vững vàng, vừa có tâm vừa có “tầm”. Vì vậy, công tác bầu cử tại cơ sở có vai trò quan trọng để chọn ra những cán bộ ưu tú nhất, tiêu biểu nhất về phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng vào các vị trí lãnh đạo ở mỗi địa phương, đơn vị.

  Để cung cấp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn về hoạt động bầu cử trong Đảng, đặc biệt là bầu cử ở đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở  của TS. Nguyễn Tác Lũy.

  Cuốn sách khái quát một số vấn đề lý luận về bầu cử nói chung; khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bầu cử ở đại hội cơ sở của một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng; trên cơ sở những hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Đảng, tác giả đề xuất một số giải pháp mà các cơ sở đảng cần thực hiện tốt để công tác bầu cử thật sự mang lại hiệu quả thiết thực nhất, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Đánh giá Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Ở Việt Nam, hoạt động bầu cử được coi là một chế định quan trọng để thực thi dân chủ, là nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, cùng với quyết tâm đổi mới công tác cán bộ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến đổi mới công tác xây dựng bầu cử trong Đảng để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng đảng ở cơ sở.

  Thực tiễn cho thấy, tổ chức cơ sở đảng là yếu tố nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đảng sẽ mạnh khi cơ sở mạnh. Cơ sở đảng muốn mạnh thì không thể thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất chính trị và trình độ chuyên  môn vững vàng, vừa có tâm vừa có “tầm”. Vì vậy, công tác bầu cử tại cơ sở có vai trò quan trọng để chọn ra những cán bộ ưu tú nhất, tiêu biểu nhất về phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng vào các vị trí lãnh đạo ở mỗi địa phương, đơn vị.

  Để cung cấp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn về hoạt động bầu cử trong Đảng, đặc biệt là bầu cử ở đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở  của TS. Nguyễn Tác Lũy.

  Cuốn sách khái quát một số vấn đề lý luận về bầu cử nói chung; khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bầu cử ở đại hội cơ sở của một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng; trên cơ sở những hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Đảng, tác giả đề xuất một số giải pháp mà các cơ sở đảng cần thực hiện tốt để công tác bầu cử thật sự mang lại hiệu quả thiết thực nhất, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Đánh giá Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.