Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(đánh giá) 65 đã bán
Mã: '8935279131402 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 210gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 67.000 -20%
- Tiết kiệm: 13.400 
53.600 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh chính trị của Đảng, từ bối cảnh lịch sử, mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng cách mạng và ý nghĩa của mỗi cương lĩnh trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

  Phần II: Nguyên văn các bản cương lĩnh chính trị của Đảng từ khi thành lập đến nay, đã được công bố trong văn kiện Đảng.

  Trong lần xuất bản này, cuốn sách bổ sung thêm phần giới thiệu bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1/2011) và chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung khác.

  Đánh giá Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh chính trị của Đảng, từ bối cảnh lịch sử, mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng cách mạng và ý nghĩa của mỗi cương lĩnh trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

  Phần II: Nguyên văn các bản cương lĩnh chính trị của Đảng từ khi thành lập đến nay, đã được công bố trong văn kiện Đảng.

  Trong lần xuất bản này, cuốn sách bổ sung thêm phần giới thiệu bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1/2011) và chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung khác.

  Đánh giá Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.