Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

(đánh giá) 96 đã bán
Mã: 8935279111831 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 1.1cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 152.000 -25%
- Tiết kiệm: 38.000 
114.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; là kết quả của việc kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguyên tác sẽ giúp người đọc nắm bắt chân thực nhất, cụ thể nhất, sâu sắc nhất giá trị thực tiễn, tinh thần cốt lõi cũng như điều kiện lịch sử ra đời của nó.

  Nhằm giúp người đọc tiếp cận một cách có hệ thống những nội dung cơ bản trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nắm vững những tư tưởng lớn của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam (trích bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Cuốn sách gồm những câu trích, đoạn trích từ các trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo 8 phần như sau:Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng.Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước.Phần 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.Phần 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và chăm lo hạnh phúc nhân dân.Phần 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đạo đức; tín ngưỡng, tôn giáo.Phần 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.Phần 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự.Trong mỗi phần được chia ra các mục, tiểu mục. Ở đầu mỗi mục bàn về các tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh, nhóm biên soạn đã khái quát nội dung tư tưởng đó của Người để bạn đọc tiện theo dõi và tìm hiểu.Các câu trích, đoạn trích trong sách được tuyển chọn chủ yếu từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2011. Trong nội dung của từng phần, các câu trích, đoạn trích được sắp xếp theo thứ tự thời gian của tác phẩm và dưới mỗi câu trích, đoạn trích có ghi tên bài viết (được in nghiêng), số tập, số trang của tác phẩm để bạn đọc tiện tra cứu.Nhà xuất bản sử dụng dấu […] khi lược bỏ nội dung ở các đoạn trích.Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.Tháng 01 năm 2019NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; là kết quả của việc kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguyên tác sẽ giúp người đọc nắm bắt chân thực nhất, cụ thể nhất, sâu sắc nhất giá trị thực tiễn, tinh thần cốt lõi cũng như điều kiện lịch sử ra đời của nó.

  Nhằm giúp người đọc tiếp cận một cách có hệ thống những nội dung cơ bản trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nắm vững những tư tưởng lớn của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam (trích bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Cuốn sách gồm những câu trích, đoạn trích từ các trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo 8 phần như sau:Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng.Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước.Phần 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.Phần 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và chăm lo hạnh phúc nhân dân.Phần 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đạo đức; tín ngưỡng, tôn giáo.Phần 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.Phần 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự.Trong mỗi phần được chia ra các mục, tiểu mục. Ở đầu mỗi mục bàn về các tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh, nhóm biên soạn đã khái quát nội dung tư tưởng đó của Người để bạn đọc tiện theo dõi và tìm hiểu.Các câu trích, đoạn trích trong sách được tuyển chọn chủ yếu từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2011. Trong nội dung của từng phần, các câu trích, đoạn trích được sắp xếp theo thứ tự thời gian của tác phẩm và dưới mỗi câu trích, đoạn trích có ghi tên bài viết (được in nghiêng), số tập, số trang của tác phẩm để bạn đọc tiện tra cứu.Nhà xuất bản sử dụng dấu […] khi lược bỏ nội dung ở các đoạn trích.Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.Tháng 01 năm 2019NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.