Từ năng lực đến tố chất: Đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề – Lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)

(đánh giá) 0 đã bán
Mã: 8935279142026 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 773gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 347.000 -25%
- Tiết kiệm: 86.750 
260.250 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách gồm năm chương: Chương một, trình bày các giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của việc thực hiện “Nghiên cứu việc đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề”; Chương hai, nêu thực trạng phẩm chất nghề nghiệp và đánh giá phẩm chất nghề nghiệp của học sinh trung cấp nghề từ góc độ kiểm nghiệm vấn đề thực tế; Chương ba, phân tích việc đánh giá và cơ sở xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phẩm chất nghề nghiệp của học sinh trung cấp nghề, xử lý các mối quan hệ cơ bản và xây dựng mô hình cấu trúc phẩm chất nghề nghiệp từ góc động lý luận; Chương bốn, trình bày ý tưởng, các bước, phương pháp và quy trình thực hiện cụ thể cũng như chiến lược đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề từ góc độ thực tiễn; Chương năm, xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề trên website từ góc độ nghiên cứu thực nghiệm; đánh giá đa chiều và kiểm chứng tích hợp lệ cũng như độ tin cậy của hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề.

  Đánh giá Từ năng lực đến tố chất: Đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề – Lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Từ năng lực đến tố chất: Đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề – Lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách gồm năm chương: Chương một, trình bày các giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của việc thực hiện “Nghiên cứu việc đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề”; Chương hai, nêu thực trạng phẩm chất nghề nghiệp và đánh giá phẩm chất nghề nghiệp của học sinh trung cấp nghề từ góc độ kiểm nghiệm vấn đề thực tế; Chương ba, phân tích việc đánh giá và cơ sở xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phẩm chất nghề nghiệp của học sinh trung cấp nghề, xử lý các mối quan hệ cơ bản và xây dựng mô hình cấu trúc phẩm chất nghề nghiệp từ góc động lý luận; Chương bốn, trình bày ý tưởng, các bước, phương pháp và quy trình thực hiện cụ thể cũng như chiến lược đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề từ góc độ thực tiễn; Chương năm, xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề trên website từ góc độ nghiên cứu thực nghiệm; đánh giá đa chiều và kiểm chứng tích hợp lệ cũng như độ tin cậy của hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung cấp nghề.

  Đánh giá Từ năng lực đến tố chất: Đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề – Lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Từ năng lực đến tố chất: Đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề – Lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)

  Chưa có đánh giá nào.