Đảng lãnh đạo pháy huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)

(đánh giá) 49 đã bán
Mã: KP_488392846 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 78.000 -25%
- Tiết kiệm: 19.500 
58.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998-2018)

  Chương 2: Đảng chỉ đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)

  Chương 3: Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998-2018).

  Cuốn sách góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc ta của các thế lực thfu địch; cũng như sự hoài nghi, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tệ sùng bái nước ngoài, coi thường giá trị văn hóa dân tộc,…

  Đánh giá Đảng lãnh đạo pháy huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đảng lãnh đạo pháy huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998-2018)

  Chương 2: Đảng chỉ đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)

  Chương 3: Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998-2018).

  Cuốn sách góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc ta của các thế lực thfu địch; cũng như sự hoài nghi, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tệ sùng bái nước ngoài, coi thường giá trị văn hóa dân tộc,…

  Đánh giá Đảng lãnh đạo pháy huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đảng lãnh đạo pháy huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)

  Chưa có đánh giá nào.