Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0

(đánh giá) 10 đã bán
Mã: 8935279137411 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 762gCao: 3cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 347.000 -25%
- Tiết kiệm: 86.750 
260.250 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  “Làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, tăng cường xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, qua đó nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội…” – đó là mục tiêu quan trọng đã được đặt ra trong Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện rất nhiều chiến lược khác nhau, trong đó có việc sử dụng truyền thông, ngoại giao kết hợp với áp dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó, tạo tiền đề, cơ sở đưa văn hóa nước ta đến với thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước.

  Cuốn sách Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa. Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận, thực tiễn về truyền thông văn hóa, ngoại giao văn hóa và những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về truyền thông và ngoại giao văn hóa, từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực truyền thông và ngoại giao văn hóa – một trong những mũi nhọn đưa đất nước phát triển về mọi mặt.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của nhiều độc giả về công tác truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa.

  Đánh giá Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  “Làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, tăng cường xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, qua đó nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội…” – đó là mục tiêu quan trọng đã được đặt ra trong Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện rất nhiều chiến lược khác nhau, trong đó có việc sử dụng truyền thông, ngoại giao kết hợp với áp dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó, tạo tiền đề, cơ sở đưa văn hóa nước ta đến với thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước.

  Cuốn sách Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa. Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận, thực tiễn về truyền thông văn hóa, ngoại giao văn hóa và những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về truyền thông và ngoại giao văn hóa, từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực truyền thông và ngoại giao văn hóa – một trong những mũi nhọn đưa đất nước phát triển về mọi mặt.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của nhiều độc giả về công tác truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa.

  Đánh giá Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0

  Chưa có đánh giá nào.