Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững

(đánh giá) 76 đã bán
Mã: 8935279113200 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 108.000 -25%
- Tiết kiệm: 27.000 
81.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Trong những năm qua, kinh tế nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, giúp nâng cao đời sống của người dân và vị trí của nền kinh tế Việt Nam trên thị trường thế giới. Đóng góp vào thành tựu chung đó có vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng, bởi hệ thống này đã bảo đảm tốt chức năng huy động, cung ứng, luân chuyển và phân bổ vốn trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, qua đó hỗ trợ tăng trưởng đồng thời duy trì ổn định vĩ mô nền kinh tế.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng minh bạch, hiệu quả và bền vững

  Chương II: Thực trạng thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững

  Chương III: Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  Đánh giá Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Trong những năm qua, kinh tế nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, giúp nâng cao đời sống của người dân và vị trí của nền kinh tế Việt Nam trên thị trường thế giới. Đóng góp vào thành tựu chung đó có vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng, bởi hệ thống này đã bảo đảm tốt chức năng huy động, cung ứng, luân chuyển và phân bổ vốn trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, qua đó hỗ trợ tăng trưởng đồng thời duy trì ổn định vĩ mô nền kinh tế.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng minh bạch, hiệu quả và bền vững

  Chương II: Thực trạng thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững

  Chương III: Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  Đánh giá Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững

  Chưa có đánh giá nào.