Tài liệu chuyên đề bổi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

(đánh giá) 5 đã bán
- Giá bìa: 41.000 -10%
- Tiết kiệm: 4.100 
36.900 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội biên soạn bộ tài liêu chuyên đề gồm 6 cuốn, phục vụ chương trình bồi duỡng chuyên đề lý luận chính tri và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội ở cơ sở . Mỗi tài liệu gồm 5 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên để lý luận chính trị và 3 chuyên để vể nghiệp vụ công tác, được định hướng dùng cho lớp bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện.
  Tài liệu chuyên đề bổi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở gồm hai chuyên để về lý luận chính trị và ba chuyên để giới thiệu những nội dung về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; yêu cầu và phương thúc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  Xin trân trọng giới thiệu tài liệu tới các đồng chí và bạn đọc.

  Đánh giá Tài liệu chuyên đề bổi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu chuyên đề bổi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội biên soạn bộ tài liêu chuyên đề gồm 6 cuốn, phục vụ chương trình bồi duỡng chuyên đề lý luận chính tri và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội ở cơ sở . Mỗi tài liệu gồm 5 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên để lý luận chính trị và 3 chuyên để vể nghiệp vụ công tác, được định hướng dùng cho lớp bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện.
  Tài liệu chuyên đề bổi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở gồm hai chuyên để về lý luận chính trị và ba chuyên để giới thiệu những nội dung về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; yêu cầu và phương thúc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  Xin trân trọng giới thiệu tài liệu tới các đồng chí và bạn đọc.

  Đánh giá Tài liệu chuyên đề bổi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu chuyên đề bổi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.