Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

(đánh giá) 37 đã bán
Mã: 8935279140374 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 225gCao: 1.2cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 60.000 -10%
- Tiết kiệm: 6.000 
54.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung tài liệu gồm 10 bài, trình bày những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi bài học có nội dung thảo luận, giúp cho đảng viên mới hệ thống hóa kiến thức lý luận chính trị, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức

  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung tài liệu gồm 10 bài, trình bày những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi bài học có nội dung thảo luận, giúp cho đảng viên mới hệ thống hóa kiến thức lý luận chính trị, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức

  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.