Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)

(đánh giá) 28 đã bán

Mã: 8935279148257 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 104gCao: 0.6cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 43.000 -25%
- Tiết kiệm: 10.750 
32.250 

Còn hàng


  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Sau một thời gian thực hiện, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã cho thấy một số nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và bảo đảm sự thống nhất với các luật có liên quan. Do vậy, trong các Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Bộ Luật Lao động năm 2019 đã có những quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản, điểm của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cuốn sách Luật bảo hiểm xã hội (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019) là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được hợp nhất các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung từ các văn bản luật nêu trên.

  Đánh giá Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Sau một thời gian thực hiện, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã cho thấy một số nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và bảo đảm sự thống nhất với các luật có liên quan. Do vậy, trong các Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Bộ Luật Lao động năm 2019 đã có những quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản, điểm của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cuốn sách Luật bảo hiểm xã hội (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019) là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được hợp nhất các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung từ các văn bản luật nêu trên.

  Đánh giá Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)

  Chưa có đánh giá nào.