Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

(đánh giá) 341 đã bán
Mã: 9786047250141 Danh mục: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 535gCao: 2cm - Dài: 14.5cm - Rộng: 20.5cm
- Giá bìa: 76.000 -10%
- Tiết kiệm: 7.600 
68.400 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách gồm 15 chương như sau:Phần thứ nhất:Chương I: Qúa trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam – Nhà  nước Văn Lang – Âu LạcPhần thứ hai:Chương II: Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc (179tr.CN – 938)Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam (938 – 1884)Chương III: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiếnChương IV: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, Tiến Lê, Giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyềnChương V: Nhà nước và pháp luật các triều đại Lý, Trần, Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước trung ương tập quyềnChương VI: Nhà nước phong kiến tập quyền thời Lê Sơ (Đầu thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)Chương VII: Nhà nước trong thời kì nội chiến phân liệt (thế kỉ XVI – thế kỉ XVIII)Chương VIII: Pháp luật thế kỉ thứ XV – thế kỉ thứ XVIII, Bộ Quốc Triều hình luật và bộ Quốc Triều khám tụng điều lệChương IX: Nhà nước pháp luật trong nền quân chủ chuyên chế Triều Nguyễn (1802 – 1884)Phần thứ tư :Chương X: Chính quyềnChương XI: Pháp luật và tòa ánPhần thứ năm : Nhà nước và pháp luật từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến nayChương XII : Cách mạng tháng tám và sự ra dời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước và pháp luật trong thời kì kháng chiến chống thực dân pháp (1945 – 1954)Chương XIII: Nhà nước và pháp luật trong thời kì chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 – 1976)Chương XIV: Sự thành lập nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976). Nhà nước và pháp luật trong cơ chế tập trung quan liêu-bao cấp (1975 – 1986)Chương XV: Nhà nước và pháp luật thời kì đổi mớinbsp;

  Đánh giá Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách gồm 15 chương như sau:Phần thứ nhất:Chương I: Qúa trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam – Nhà  nước Văn Lang – Âu LạcPhần thứ hai:Chương II: Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc (179tr.CN – 938)Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam (938 – 1884)Chương III: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiếnChương IV: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, Tiến Lê, Giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyềnChương V: Nhà nước và pháp luật các triều đại Lý, Trần, Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước trung ương tập quyềnChương VI: Nhà nước phong kiến tập quyền thời Lê Sơ (Đầu thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)Chương VII: Nhà nước trong thời kì nội chiến phân liệt (thế kỉ XVI – thế kỉ XVIII)Chương VIII: Pháp luật thế kỉ thứ XV – thế kỉ thứ XVIII, Bộ Quốc Triều hình luật và bộ Quốc Triều khám tụng điều lệChương IX: Nhà nước pháp luật trong nền quân chủ chuyên chế Triều Nguyễn (1802 – 1884)Phần thứ tư :Chương X: Chính quyềnChương XI: Pháp luật và tòa ánPhần thứ năm : Nhà nước và pháp luật từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến nayChương XII : Cách mạng tháng tám và sự ra dời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước và pháp luật trong thời kì kháng chiến chống thực dân pháp (1945 – 1954)Chương XIII: Nhà nước và pháp luật trong thời kì chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 – 1976)Chương XIV: Sự thành lập nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976). Nhà nước và pháp luật trong cơ chế tập trung quan liêu-bao cấp (1975 – 1986)Chương XV: Nhà nước và pháp luật thời kì đổi mớinbsp;

  Đánh giá Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.