Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

(đánh giá) 36 đã bán
Mã: KP_861888126 Danh mục: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

84.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Giáo trình do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về chủ nghĩa xã hội khoa học; được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, gắn với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Giáo trình gồm 8 chương:

  Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

  Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 6: Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 7: Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 8: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  Giáo trình nhằm giúp sinh viên, học viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin; từ đó nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nắm chắc và vận dụng thành thạo những kiến thức đã học vào công việc giảng dạy của cá nhân sau khi ra trường.

  Đánh giá Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Giáo trình do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về chủ nghĩa xã hội khoa học; được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, gắn với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Giáo trình gồm 8 chương:

  Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

  Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 6: Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 7: Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Chương 8: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  Giáo trình nhằm giúp sinh viên, học viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin; từ đó nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nắm chắc và vận dụng thành thạo những kiến thức đã học vào công việc giảng dạy của cá nhân sau khi ra trường.

  Đánh giá Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

  Chưa có đánh giá nào.