Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước

(đánh giá) 6 đã bán
Mã: 8935279132522 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 186.000 -20%
- Tiết kiệm: 37.200 
148.800 

Xuất bản lần thứ hai

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, vì độc lập và tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, sớm được tiếp thu những tư tưởng yêu nước tiến bộ, Người đã bôn ba khắp năm châu tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết cách mạng vô sản vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là tấm gương sáng để nhân dân ta phấn đấu học tập và noi theo. Thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đạt hiệu quả tích cực và đóng góp thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Cuốn sách “Đường Bác Hồ đi cứu nước” được GS.TS. Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Gồm hai phần:

  Phần I: Đường Bác Hồ đi cứu nước khái quát những suy gia đình, tuổi thơ của Bác, hành trình Bác bôn ba khắp nắp đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

  Phần II: Theo Bác Hồ đi kháng chiến trình bày những sự kiện chi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước vòng vây của các nước đế quốc, thực dân và sự chống phá của các thế lực thù địch. Các câu chuyện được kể lại với tình cảm rất chân thành, những kỷ niệm sâu sắc, bằng ngôn từ giản dị, hấp dẫn, gần gũi. Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp bạn đọc tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Đánh giá Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, vì độc lập và tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, sớm được tiếp thu những tư tưởng yêu nước tiến bộ, Người đã bôn ba khắp năm châu tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết cách mạng vô sản vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là tấm gương sáng để nhân dân ta phấn đấu học tập và noi theo. Thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đạt hiệu quả tích cực và đóng góp thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Cuốn sách “Đường Bác Hồ đi cứu nước” được GS.TS. Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Gồm hai phần:

  Phần I: Đường Bác Hồ đi cứu nước khái quát những suy gia đình, tuổi thơ của Bác, hành trình Bác bôn ba khắp nắp đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

  Phần II: Theo Bác Hồ đi kháng chiến trình bày những sự kiện chi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước vòng vây của các nước đế quốc, thực dân và sự chống phá của các thế lực thù địch. Các câu chuyện được kể lại với tình cảm rất chân thành, những kỷ niệm sâu sắc, bằng ngôn từ giản dị, hấp dẫn, gần gũi. Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp bạn đọc tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Đánh giá Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước

  Chưa có đánh giá nào.