Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(đánh giá) 61 đã bán
Mã: 8935279116065 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 69.000 -25%
- Tiết kiệm: 17.250 
51.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách tập trung phân tích sự sáng tạo trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng thực tiễn cuộc Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của Nhân dân ta.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở khởi nguồn sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc

  Chương II: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

  Chương III: Những sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách tập trung phân tích sự sáng tạo trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng thực tiễn cuộc Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của Nhân dân ta.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở khởi nguồn sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc

  Chương II: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

  Chương III: Những sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Chưa có đánh giá nào.