Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung)

(đánh giá) 2 đã bán
Mã: 9786045789483 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 0.1gCao: 2cm - Dài: 21cm - Rộng: 15cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 147.000 -25%
- Tiết kiệm: 36.750 
110.250 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách trình bày một cách hệ thống quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu trong công tác cán bộ, nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Việt Nam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

  Đánh giá Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách trình bày một cách hệ thống quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu trong công tác cán bộ, nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Việt Nam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

  Đánh giá Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.