Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giá trị và bài học lịch sử

(đánh giá) 105 đã bán
Mã: 8935279126033 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 101.000 -20%
- Tiết kiệm: 20.200 
80.800 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách đã nghiên cứu những nội dung, giá trị và hạn chế của bước chuyển tư tưởng chính trị giai đoạn này để rút ra những bài học lịch sử quý báu đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

  Đó là những bài học như: nắm bắt thời cơ, đề ra đường lối cách mạng phù hợp với xu thế vận động của lịch sử; bài học về xây dựng một thế giới quan khoa học, một tư duy triết học đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại làm kim chỉ nam cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay; bài học lấy lợi ích dân tộc nhân dân làm mục tiêu tối cao cho mọi công cuộc đổi mới và bài học nêu cao giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh thần yêu nước, thương nòi trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Đánh giá Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giá trị và bài học lịch sử
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giá trị và bài học lịch sử

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách đã nghiên cứu những nội dung, giá trị và hạn chế của bước chuyển tư tưởng chính trị giai đoạn này để rút ra những bài học lịch sử quý báu đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

  Đó là những bài học như: nắm bắt thời cơ, đề ra đường lối cách mạng phù hợp với xu thế vận động của lịch sử; bài học về xây dựng một thế giới quan khoa học, một tư duy triết học đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại làm kim chỉ nam cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay; bài học lấy lợi ích dân tộc nhân dân làm mục tiêu tối cao cho mọi công cuộc đổi mới và bài học nêu cao giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh thần yêu nước, thương nòi trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Đánh giá Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giá trị và bài học lịch sử
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giá trị và bài học lịch sử

  Chưa có đánh giá nào.