Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lịch sử ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

(đánh giá) 1 đã bán

Mã: 8935279149490 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 150gCao: 0.7cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 78.000 -25%
- Tiết kiệm: 19.500 
58.500 

Còn hàng


  Cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất in nguyên văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

  Phần thứ hai lựa chọn một số bài viết giới thiệu sâu về nội dung Di chúc và những giá trị lịch sử của Di chúc

  Đánh giá Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lịch sử ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lịch sử ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất in nguyên văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

  Phần thứ hai lựa chọn một số bài viết giới thiệu sâu về nội dung Di chúc và những giá trị lịch sử của Di chúc

  Đánh giá Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lịch sử ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lịch sử ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.