Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lịch sử ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Đã bán: 0

(đánh giá) 0 đã bán

70.200 

Cân nặng: 150g
Cao: 0.7cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm

Còn hàng

Năm xuất bản:

Số trang: