Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

(đánh giá) 40 đã bán
Mã: 8935279112043 Danh mục: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm
- Giá bìa: 70.000 -10%
- Tiết kiệm: 7.000 
63.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Từ khi đổi mới đến nay, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoại giao văn hóa đã được thực hiện từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh ra nền ngoại giao Việt Nam mà trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, Người còn là hiện thân tiêu biểu nhất của việc vận dụng sự hiểu biết sâu sắc và vốn văn hóa rộng lớn của mình vào các hoạt động ngoại giao. Là một nhà ngoại giao, đồng thời là một nhà văn hóa lớn, tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở lý luận, là nền tảng tư tưởng để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường lối và chính sách ngoại giao văn hóa.

  Nhằm làm rõ nội hàm khái niệm, cơ sở hình thành, những nội dung chủ yếu của ngoại giao Văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế của TS. Trịnh Thanh Mai – Giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Cuốn sách trình bày một cách hệ thống cơ sở hình thành, những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh; phân tích thực trạng việc vận dụng và những vấn đề đặt ra trong vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

  Đánh giá Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Từ khi đổi mới đến nay, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoại giao văn hóa đã được thực hiện từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh ra nền ngoại giao Việt Nam mà trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, Người còn là hiện thân tiêu biểu nhất của việc vận dụng sự hiểu biết sâu sắc và vốn văn hóa rộng lớn của mình vào các hoạt động ngoại giao. Là một nhà ngoại giao, đồng thời là một nhà văn hóa lớn, tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở lý luận, là nền tảng tư tưởng để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường lối và chính sách ngoại giao văn hóa.

  Nhằm làm rõ nội hàm khái niệm, cơ sở hình thành, những nội dung chủ yếu của ngoại giao Văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế của TS. Trịnh Thanh Mai – Giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Cuốn sách trình bày một cách hệ thống cơ sở hình thành, những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh; phân tích thực trạng việc vận dụng và những vấn đề đặt ra trong vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

  Đánh giá Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Chưa có đánh giá nào.