Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở)

(đánh giá) 31 đã bán
Mã: 8935279150298 Danh mục: Thẻ: , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 148gCao: 0.9cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 35.000 -10%
- Tiết kiệm: 3.500 
31.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Tài liệu gồm ba chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Đảng Cộng sản Việt Nam – sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam.

  Chuyên đề 2: Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

  Chuyên đề 3: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

  Chuyên đề thuộc nội dung lịch sử đảng bộ địa phương do các địa phương tổ chức biên soạn để phù hợp với đặc điểm của địa phương và thời lượng của chương trình.

  Đánh giá Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Tài liệu gồm ba chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Đảng Cộng sản Việt Nam – sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam.

  Chuyên đề 2: Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

  Chuyên đề 3: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

  Chuyên đề thuộc nội dung lịch sử đảng bộ địa phương do các địa phương tổ chức biên soạn để phù hợp với đặc điểm của địa phương và thời lượng của chương trình.

  Đánh giá Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở)

  Chưa có đánh giá nào.