Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

(đánh giá) 2 đã bán
Mã: 8935279143467 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 1000gCao: 3.8cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 174.750 -25%
- Tiết kiệm: 43.688 
131.062 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách chỉ ra thực trạng quy định pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật công và pháp luật tư rất đa dạng, thời gian qua hệ thống pháp luật đã có những bước phát triển vượt bậc theo các xu hướng chung của quốc tế.

  Các giải pháp chiến lược nhằm phát triển luật công và luật tư của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tác giả cụ thể hóa trong từng lĩnh vực. Với những luận cứ khoa học thuyết phục, cuốn sách đem đến cái nhìn tổng thể và sinh động về định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật, gợi mở các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.

  Đánh giá Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách chỉ ra thực trạng quy định pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật công và pháp luật tư rất đa dạng, thời gian qua hệ thống pháp luật đã có những bước phát triển vượt bậc theo các xu hướng chung của quốc tế.

  Các giải pháp chiến lược nhằm phát triển luật công và luật tư của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tác giả cụ thể hóa trong từng lĩnh vực. Với những luận cứ khoa học thuyết phục, cuốn sách đem đến cái nhìn tổng thể và sinh động về định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật, gợi mở các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.

  Đánh giá Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.