BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2019, 2020,2022)

(đánh giá) 45 đã bán
Mã: KP_11759812 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 300gCao: 3cm - Dài: 21cm - Rộng: 15cm
- Giá bìa: 144.000 -25%
- Tiết kiệm: 36.000 
108.000 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Bộ Luật Tố tụng Dân sự nǎm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Bộ luật đã thực hiện tốt mục tiêu góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Tiếp tục thực hiện quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta vè nâng cao quyền con nguời nói chung và quyền của người lao động nói riêng, Bộ luật Tố tụng dân sự nǎm 2019 đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 nǎm 2019, theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luât Tố tụng dân sự năm 2015. Ngày 17 tháng 6 nǎm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Doanh nghiêp nǎm 2020 có quy định sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Tiếp đó, luật phòng chống bạo lực gia đình ban hành ngày 14 tháng 11 nǎm 2022 cũng có điều khoản sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

  Đánh giá BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2019, 2020,2022)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2019, 2020,2022)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Bộ Luật Tố tụng Dân sự nǎm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Bộ luật đã thực hiện tốt mục tiêu góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Tiếp tục thực hiện quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta vè nâng cao quyền con nguời nói chung và quyền của người lao động nói riêng, Bộ luật Tố tụng dân sự nǎm 2019 đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 nǎm 2019, theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luât Tố tụng dân sự năm 2015. Ngày 17 tháng 6 nǎm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Doanh nghiêp nǎm 2020 có quy định sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Tiếp đó, luật phòng chống bạo lực gia đình ban hành ngày 14 tháng 11 nǎm 2022 cũng có điều khoản sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

  Đánh giá BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2019, 2020,2022)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2019, 2020,2022)

  Chưa có đánh giá nào.