-25%
Giá gốc là: 195.000 ₫.Giá hiện tại là: 146.250 ₫.