50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore

(đánh giá) 61 đã bán
Mã: 8935279135585 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 811gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 331.000 -20%
- Tiết kiệm: 66.200 
264.800 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách “50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore” (50 Years of Singapore’s Productivity Drive) được dịch từ nguyên bản tiếng Anh của tác giả Woon Kin Chung và Loo Ya Lee, được Nhà xuất bản World Scientific phát hành năm 2017. Cuốn sách được chia thành 7 phần với 14 chương, trong đó Chương 1 là phần tổng quan về hành trình 50 năm năng suất của Singapore; từ Chương 2 đến Chương 13 được chia theo 5 giai đoạn tăng trưởng của kinh tế Singapore: những năm 1960-1970; những năm 1980; những năm 1990; những năm 2000; những năm 2010. Trong 5 giai đoạn này, tác giả tập trung vào đánh giá, xác định sự phát triển của năng suất, phân tích những chính sách, kế hoạch, chương trình được đưa ra trong bối cảnh cụ thể. Chương 14 đưa ra những vấn đề, hướng đi cần thảo luận, hoạch định việc cần làm trong tương lai.

  Qua sự đúc kết của quá trình thúc đẩy năng suất trong 5 thập kỷ của Singapore, cho dù chính sách ưu tiên phát triển nền kinh tế quốc gia ở mỗi thời kỳ là khác nhau, nhưng thúc đẩy năng suất luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu cần phải được Chính phủ quan tâm, thực hiện xuyên suốt vì mục tiêu tăng tốc độ phát triển và sức mạnh cạnh tranh.

  Đánh giá 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách “50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore” (50 Years of Singapore’s Productivity Drive) được dịch từ nguyên bản tiếng Anh của tác giả Woon Kin Chung và Loo Ya Lee, được Nhà xuất bản World Scientific phát hành năm 2017. Cuốn sách được chia thành 7 phần với 14 chương, trong đó Chương 1 là phần tổng quan về hành trình 50 năm năng suất của Singapore; từ Chương 2 đến Chương 13 được chia theo 5 giai đoạn tăng trưởng của kinh tế Singapore: những năm 1960-1970; những năm 1980; những năm 1990; những năm 2000; những năm 2010. Trong 5 giai đoạn này, tác giả tập trung vào đánh giá, xác định sự phát triển của năng suất, phân tích những chính sách, kế hoạch, chương trình được đưa ra trong bối cảnh cụ thể. Chương 14 đưa ra những vấn đề, hướng đi cần thảo luận, hoạch định việc cần làm trong tương lai.

  Qua sự đúc kết của quá trình thúc đẩy năng suất trong 5 thập kỷ của Singapore, cho dù chính sách ưu tiên phát triển nền kinh tế quốc gia ở mỗi thời kỳ là khác nhau, nhưng thúc đẩy năng suất luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu cần phải được Chính phủ quan tâm, thực hiện xuyên suốt vì mục tiêu tăng tốc độ phát triển và sức mạnh cạnh tranh.

  Đánh giá 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore

  Chưa có đánh giá nào.