Xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

(đánh giá) 1 đã bán
Mã: 8935279150847 Danh mục: Từ khóa: , , Số trang: Cân nặng: 621gCao: 2cm - Dài: 21cm - Rộng: 14cm
- Giá bìa: 144.000 -25%
- Tiết kiệm: 36.000 
108.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bô, đảng viên. Người cho rằng, đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung đạo đức cách mạng cơ bản bao gồm: Trung vói nước, với Đảng; Hiếu với dân; Thương yêu con người; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ,đảng viên được Đảng ta quán triệt và phát huy, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta chú trọng. Nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận vê công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận: Tình trạng suy thoái vê tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn,đẩy lùi một cách căn bản

  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bô, đảng viên. Người cho rằng, đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung đạo đức cách mạng cơ bản bao gồm: Trung vói nước, với Đảng; Hiếu với dân; Thương yêu con người; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ,đảng viên được Đảng ta quán triệt và phát huy, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta chú trọng. Nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận vê công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận: Tình trạng suy thoái vê tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn,đẩy lùi một cách căn bản

  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.