Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

(đánh giá) 1 đã bán
- Giá bìa: 74.000 -25%
- Tiết kiệm: 18.500 
55.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con người Việt Nam; đồng thời phân tích, nêu ra nhưỡng giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

  Đánh giá Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con người Việt Nam; đồng thời phân tích, nêu ra nhưỡng giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

  Đánh giá Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.