Việt Nam Trước Tác Động Của Cấu Trúc An Ninh Tại Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương

(đánh giá) 15 đã bán
Mã: 8935279132911 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 90.000 -25%
- Tiết kiệm: 22.500 
67.500 

Xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Năm 2020, trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Với việc lựa chọn chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đang gửi đi thông điệp về một khát vọng đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời, góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của đất nước.Cuốn sách Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an mang tính thời sự sâu sắc khi ra mắt bạn đọc trong một thời điểm có ý nghĩa lịch sử quan trọng như vậy.

  nbsp;

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trước năm 2010 và vị trí của Việt Nam

  Chương II: Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và tác động tới Việt Nam

  Chương III: Dự báo về cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2030 và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

  nbsp;

  Đánh giá Việt Nam Trước Tác Động Của Cấu Trúc An Ninh Tại Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Việt Nam Trước Tác Động Của Cấu Trúc An Ninh Tại Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Năm 2020, trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Với việc lựa chọn chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đang gửi đi thông điệp về một khát vọng đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời, góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của đất nước.Cuốn sách Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an mang tính thời sự sâu sắc khi ra mắt bạn đọc trong một thời điểm có ý nghĩa lịch sử quan trọng như vậy.

  nbsp;

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trước năm 2010 và vị trí của Việt Nam

  Chương II: Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và tác động tới Việt Nam

  Chương III: Dự báo về cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2030 và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

  nbsp;

  Đánh giá Việt Nam Trước Tác Động Của Cấu Trúc An Ninh Tại Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Việt Nam Trước Tác Động Của Cấu Trúc An Ninh Tại Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương

  Chưa có đánh giá nào.