Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

(đánh giá) 86 đã bán
Mã: 8935279122530 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 14.5cm - Rộng: 20.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 85.000 -25%
- Tiết kiệm: 21.250 
63.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận chung về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích các khái niệm công cụ; quá trình hình thành, phát triển và phương pháp tiếp cận; hệ thống hóa và phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần định hướng cho việc thực thi và bảo vệ quyền con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Các chương gồm:

  – Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người – Một số vấn đề lý luận chung.

  – Chương 2: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người.

  – Chương 3: Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người.

  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận chung về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích các khái niệm công cụ; quá trình hình thành, phát triển và phương pháp tiếp cận; hệ thống hóa và phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần định hướng cho việc thực thi và bảo vệ quyền con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Các chương gồm:

  – Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người – Một số vấn đề lý luận chung.

  – Chương 2: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người.

  – Chương 3: Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người.

  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

  Chưa có đánh giá nào.