Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)

(đánh giá) 0 đã bán

Mã: 8935279145652 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 103gCao: 0.5cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 26.000 -25%
- Tiết kiệm: 6.500 
19.500 

Hết hàng


  Cuốn sách gồm bốn chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

  Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

  Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Chuyên đề 4: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Đánh giá Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách gồm bốn chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

  Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

  Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Chuyên đề 4: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Đánh giá Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)

  Chưa có đánh giá nào.