Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

(đánh giá) 1 đã bán
Mã: 9786045788547 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 0.1gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 108.750 -25%
- Tiết kiệm: 27.188 
81.562 


  Mua trên Shopee
  Thi hành án dân sự là một giai đoạn cuối của quá trình tố tụng, được thực hiện sau khi bản án, quyết định đã được ban hành, với mục tiêu nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án vào thực tiễn cuộc sống. Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, thực thi công lý và xây dựng một xã hội trật tự, thượng tôn pháp luật. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và một số văn bản hướng dẫn thi hành đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành nhằm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thi hành án dân sự. Mặc dù Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung (các năm 2014, 2018, 2020, 2022), nhưng việc áp dụng pháp luật thi hành án dân sự trên thực tiễn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.
  Thủ tục thi hành án dân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong thi hành án dân sự, là cơ sở để hoạt động thi hành án được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự vẫn là vấn đề cấp thiết nhằm xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật phù hợp, bám sát thực tiễn trong bối cảnh và điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay.
  Đánh giá Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả
  Thi hành án dân sự là một giai đoạn cuối của quá trình tố tụng, được thực hiện sau khi bản án, quyết định đã được ban hành, với mục tiêu nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án vào thực tiễn cuộc sống. Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, thực thi công lý và xây dựng một xã hội trật tự, thượng tôn pháp luật. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và một số văn bản hướng dẫn thi hành đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành nhằm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thi hành án dân sự. Mặc dù Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung (các năm 2014, 2018, 2020, 2022), nhưng việc áp dụng pháp luật thi hành án dân sự trên thực tiễn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.
  Thủ tục thi hành án dân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong thi hành án dân sự, là cơ sở để hoạt động thi hành án được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự vẫn là vấn đề cấp thiết nhằm xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật phù hợp, bám sát thực tiễn trong bối cảnh và điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay.
  Đánh giá Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

  Chưa có đánh giá nào.