Pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sách chuyên khảo)

(đánh giá) 109 đã bán
Mã: 8935279135356 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 832gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 250.000 -20%
- Tiết kiệm: 50.000 
200.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Đây là công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn chính sách, pháp luật Việt Nam trong bối cảnh Công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra.Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương 1: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối liên hệ với pháp luật;

  Chương 2: Tổng quan pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

  Chương 3: Một số vấn đề pháp lý cơ bản trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Đánh giá Pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Đây là công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn chính sách, pháp luật Việt Nam trong bối cảnh Công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra.Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương 1: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối liên hệ với pháp luật;

  Chương 2: Tổng quan pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

  Chương 3: Một số vấn đề pháp lý cơ bản trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Đánh giá Pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.